vattenstämpel

SIP- Samordnad individuell plan Skriv ut

Vid behov av insatser både från hälso-och sjukvården och omsorgen kan en samordnad individuell plan kallad SIP göras. En plan ska upprättas om detta behövs för att den äldres behov av vård och omsorg ska kunna tillgodoses. Den i kommun eller landsting som uppmärksammar behovet är skyldig att kalla till ett samordningsmöte. Kommun och landsting har samma ansvar. Den äldre eller dess legala företrädare ska lämna samtycke.

Mer information om SIP Samordnad individuell plan: Se relaterad information