vattenstämpel

Webbkollen Skriv ut

Webbkollen är ett sätt att låta patienterna komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns. Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med sin läkemedelsbehandling och till återinskrivningar på sjukhus.

Patienter som varit inlagda på sjukhus kontaktas per telefon av en sjuksköterska inom 72 timmar efter utskrivning.

 

 

Relaterad information