vattenstämpel

Inför vård- och omsorgsplanering Skriv ut

Syftet med vårdplaneringen är att med utgångspunkt från patientens behov tillsammans utforma en plan för patientens fortsatta sociala omsorg och/eller hälso- sjukvård.

Patientens egen uppfattning och önskemål ska vara vägledande. Det är av stor vikt att patienten får förklarat för sig vad en vårdplanering är. Lämna informationsbroschyr.

 

 

 

Relaterad information