vattenstämpel

Vårdplanering vid utskrivning från sjukhus Skriv ut

Innan en patient skrivs ut från sjukhuset ska ansvarig läkare ta ställning till om patienten har behov av fortsatt hälso- och sjukvård från primärvård, kommunen, öppen psykiatrisk vård eller annan öppenvård samt omsorg. Om så är fallet ska berörda kallas till en samordnad vårdplanering enligt betalningsansvarslagen. En vård- och omsorgsplan ska vara upprättad för att kommunens betalnings-ansvar för en utskrivningsklar ska inträda. Cosmic LINK används vid informationsöverföringen.

I vård- och omsorgsplanen ska det framgå vilka insatser slutenvården, primärvården och kommunen ska ge patienten i anslutning till utskrivning från sjukhuset. Planen ska samordnas med eventuell planering som fanns innan sjukhusvistlesen.

Planeringen ska ske i samråd med patienten och ev dennes anhöriga/ närstående. Patienten kan motsätta sig att en vårdplanering sker. Detta ska dokumenteras i journalen.