vattenstämpel

Distansmöte Skriv ut

Vid distansmöte mellan huvudmän ska landstingets mötestjänst användas. Distansmöte ska vara förstahandsval när kommun och landsting planerar tillsammans med den enskilde.

Riktlinjen tydliggör hur tjänsten för distansmöte ska användas så att kommunikation mellan huvudmännen sker informationssäkert och effektivt. De Praktiska anvisningarna förklarar hur personal och anhöriga ska förbereda och genomföra distansmöte mellan huvudmän.

Distansmöte används med fördel både vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård och i öppenvården.