vattenstämpel

SBAR - Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation Skriv ut

SBAR är en kommunikationsmodell för att säkerhetställa god informationsöverföring.

Situation - kärnan i det som fömedlas. Kortfattad "rubrik" som ska fånga mottagrens intresse.

Bakgrund - beskriver det relevanta och det allra viktigaste.

Aktuell bedömning - beskriver den aktuella sitautionen.

Rekommendation - varför kontakt tagits och vad mottagaren förväntas göra.

Relaterad information