vattenstämpel

Remiss - uppföljning i primärvården Skriv ut

Konsultationsremiss skrivs till primärvården när det finns särskilda skäl till uppföljning av pågående sjukdomsfall. Av remissen ska det tydligt framgå om patienten eller dennes vårdare/anhörig är informerade att själva boka tid till sin hälsocentral. Om särskilda omständigheter, t.ex. en palliativ situation, talar för att primärvården ska ta direktkontakt med patienten så skall detta framgå i remissen. Remissen besvaras med utgångspunkt frånfrågeställningarna.

Konsultationsremiss behöver ej skrivas för uppföljning av kroniska sjukdomar där patienten redan ansvarar för ett etablerat återbesöksmönster och situationen i övrigt är under rimlig kontroll.