vattenstämpel

Cosmic Messenger Skriv ut

Cosmic Messenger är ett meddelandesystem i Cosmic som används mellan kommun och landsting.

I kommunen kan Cosmic Messenger användas av arbetsterapeut, biståndshandläggare (från 1/1 2018), fysioterapeut samt sjuksköterska för kommunikation med landstingets hälsocentraler/privat vårdgivare inom hälsoval, rehabilitering samt vissa öppenvårdsmottagningar.

Endast fiktiva brevlådor ska användas och verksamhetschefen ansvarar för att det finns en lokal rutin för kontroll av dessa förmiddag och eftermiddag.

Om patienten är inskriven på slutenvården ska Cosmic LINK användas.

Cosmic Messenger används till:

  • Recept och förnyelse av dosrecept
  • Hembesöksuppdrag enligt hemsjukvårdsavtalet
  • Kommunikation kring en patients hälso- och sjukvårdsbehov
  • In- och utskrivning i hemsjukvården
  • Kommunikation i samband med samordnad individuell plan
  • Anslutningsuppgifter till distansmöte (videoplanering)

Vid driftstopp i Cosmic Messenger gäller tidigare faxrutiner eller telefon.