vattenstämpel

Cosmic LINK Skriv ut

Cosmic LINK är landstingets och kommunernas gemensamma informationsöverföringsystem vid slutenvård.
Praktiska anvisningar- Cosmic LINK övergångsanvisningar är framtagna och gäller från 1 januari 2018.

Cosmic LINK 2 som är anpassad efter lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård beräknas vara klart senhösten 2018. 

Endast slutenvården kan starta ett ärende men kommunikation i Cosmic LINK sker mellan sluten vård, öppenvård samt länets kommuner. Kommentarer kan skickas.

Delar i Cosmic LINK är

  • Inskrivningsmeddelande
  • Kallelse till samordnad vårdplanering
  • Samordnad vårdplan
  • Utskrivningsmeddelande
  • Utskrivning

Vid driftstopp av Cosmic LINK gäller tidigare faxrutiner eller telefon.

Relaterad information