vattenstämpel

Cosmic LINK Skriv ut

Cosmic LINK är regionens och kommunernas gemensamma informationsöverföringsystem och används för att starta ett samordningsärende mellan regionen, kommun och andra aktörer.

Cosmic LINK används när en  samordnad individuell plan (SIP) görs hemma samt vid in- och  utskrivning från slutenvården för de personer som behöver stöd och hjälp med samordning.

Dokumentation i Cosmic LINK är en del av Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

Vid driftstopp av Cosmic LINK gäller tidigare faxrutiner eller telefon.