vattenstämpel

Aktuell Situation Skriv ut

Aktuell situation är en blankett framtagen för överrapportering av vårdtagare från kommun till landsting.

Blanketten innehåller kontaktuppgifter samt information om bland annat utförd riskbedömning, påbörjade åtgärder samt några utvalda vitalparametrar för ambulans och akutmottagning.

Förväntningen med blanketten är att påbörjade förebyggande åtgärder ska fortgå utan uppehåll oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.