vattenstämpel

Nationell PatientÖversikt Skriv ut

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

En riktlinje för sammanhållen journalföring genom Nationell patientöversikt (NPÖ) i Kalmar län är framtagen.

Relaterad information