vattenstämpel

Hemtjänst Skriv ut

När personen inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och livsföring i övrigt eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst. Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, sker genom kontakt med kommunens biståndshandläggare. 

Hemtjänsten utförs av kommunens personal samt i vissa kommuner även av privata utförare. Även RUT-avdrag kan användas för vissa tjänster i hemmet.

Kontakt tas med kommunernas biståndshandläggare se respektive kommuns hemsida.

 

Relaterad information