vattenstämpel

Praktiska anvisningar Skriv ut

Praktiska anvisningar för sjuksköterskan i kommunen är reviderade och gäller från 29 november 2018.

Praktiska anvisningar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel är reviderade och gäller från 1 januari 2016.

Länets 12 kommuner och landstinget har tillsammans tagit fram praktiska anvisningar utifrån hemsjukvårdsavtalet som beskriver arbetsgång, ansvarsområden, avvikelser m.m. Det finns även rutiner för in och utskrivning i hemsjukvården samt dokumentation av detta i datajournalen Cosmic.