vattenstämpel

Hemsjukvård och hembesök Skriv ut

Om en patient har behov av vård i hemmet som är sammanhängande över tid kan hon/han bli inskriven i kommunens hemsjukvård. I kommunen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor. De ansvarar även för vården på kommunens särskilda boenden.

Hembesök görs av kommunens personal på uppdrag av landstingets verksamheter. Hembesök kan endast erbjudas dem som inte själva eller med hjälp kan ta sig till öppenvårdsmottagning eller hälsocentral den sk. tröskelprincipen. Patienten betalar en avgift till kommunen för besöket.

Primärvårdens läkare gör hembesök dygnets alla timmar.

Länets kommuner och landstinget har godkänt ett tillägg till hemsjukvårdsavtalet och reviderat ramavtalet för läkarmedverkan. Detta gäller från och med 1 juli 2015.