vattenstämpel

Hemrehabilitering Skriv ut

En person som behöver rehabilitering på grund av sjukdom eller funktionshinder kan få hjälp av arbetsterapeut eller sjukgymnast antingen av kommunen eller landstinget.

De utreder och bedömer behov av hjälpmedel och rehabilitering. Det är personens behov som avgör om rehabiliteringen sker i det egna hemmet, på korttidsboende, på särskilt boende eller på landstingets mottagningar.

Kommunen ansvarar för rehabilitering i eget boende, på korttidsboende och särskilt boende. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns hemsida eller via kommunens växel.  

Landstinget ansvarar för rehabiliteringen på landstingets mottagningar.  Se relaterad information.