vattenstämpel

Checklista Skriv ut

Av planen bör det bl.a. framgå

  • om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,
  • vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
  • när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,
  • på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
  • vilka personer som har deltagit i planeringen,
  • när planen har fastställts, och
  • när och hur planen ska följas upp.

 Källa: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - Socialstyrelsen.