vattenstämpel

Genomförande plan Skriv ut

Genomförandeplaner inom socialtjänsten är en omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras för den äldre. Upprättande av genomförandeplanen sker lämpligen tillsammans med den äldre och/eller dennes anhöriga/närstående.

Genomförandeplaner bör upprättas när den äldre får insatser från socialtjänsten.Det ska finnas mål för de planerade insatserna.