vattenstämpel

Bostadsanpassning Skriv ut

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag vid varaktiga funktionsnedsättningar skickas till kommunen av den sökande. Arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig måste skriva intyg att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga för personens fuktionsnedsättning.

Bidraget är till för att anpassa bostaden så det vardagliga livet blir lättare.

Exempel på anpassningar är anpassning av hygienutrymmen, kök, borttagning av trösklar, breddning av dörrar, ramper utomhus och montering av räcken.

Mer information finns på respektive kommuns hemsida.

 

Relaterad information