vattenstämpel

Insatser som kan beviljas enligt socialtjänstlagen Skriv ut

Kommunerna har mycket att erbjuda när det gäller stödinsatser både i och utanför hemmet. Många av insatserna behöver personen ansöka om. En biståndshandläggare utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen om hjälp i hemmet, bostad i kommunens vård- och omsorgsboende och avlösarservice i hemmet.

En sammanfattning om vilken hjälp som kan erbjudas finns under relaterad information. Se även respektive kommuns hemsida för att information om vad som gäller i aktuell kommun.