vattenstämpel

Trygghet Skriv ut

Många äldre upplever en otrygghet. Vård- och omsorgspersonalen har en uppgift att tillsammans med den äldre och dess närstående försöka ta reda på orsaken.

Genom att ta sig tid och våga ställa frågor kan orsaken till otryggheten tydliggöras. Utifrån svaren utformas ett stöd som utgår från den enskilde  och dess närståendes perspektiv.

En hjälp kan vara att få en fast vårdkontakt som hjälper till att samordna vård- och omsorg.

 

Relaterad information