vattenstämpel

Bemötande Skriv ut

Vård och omsorg ska bygga på respekt för människors lika värde, den enskilda människans värdighet och individens självbestämande och integritet.

Bemötande handlar om sampel mellan människor och vilken inställning som personer har till varandra. Det visar sig i tal, uttryck, gester och tonfall.

Det handlar om att samtala med äldre som kan ha fysisk och psykisk funktionsnedsättning men också annan kulturell bakgrund och modersmål.

En god kommunikation och den äldres delaktighet är en förutsättning för god vård och omsorg.

 

 

Relaterad information