vattenstämpel

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Skriv ut

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har till uppgift att samla in kunskap i landet som handlar om anhörigas situation och behov. Man arbetar med kunskapssammanställningar, ger ut information samt skapar lärande nätverk.