vattenstämpel

Närståendepenning Skriv ut

Närståendepenning är en ersättning som Försäkringskassan kan ge till en anhörig som avstår från förvärvsarbete för att vårda någon som är svårt sjuk. Det kan vara en anhörig eller annan person som står den sjuke nära. Vården ska ske i Sverige och den sjuke ska ha gett sitt samtycke till den. Flera anhöriga kan turas om i vården och få ersättning för olika dagar eller olika delar av en dag. Två eller flera personer kan dock inte samtidigt vara vårdare med närståendepenning. Den som får närståendepenning har rätt att under den vårdande tiden vara ledig från sin anställning.