vattenstämpel

Stöd till närstående Skriv ut

Kommunen erbjuder olika former av stöd och hjälp till anhöriga/närstående. Ibland sker detta i samverkan med frivilligorganistationer. Stödet riktas till anhöriga/närstående som vårdar en äldre som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Stödet från kommunen kan bestå av t ex. information, rådgivning, avlastning, växelvård och samtal.

Kontaktuppgift till biståndshandläggare  finns på respektive kommunshemsida eller via respektive kommuns växel.

Kontaktuppgift till kommunens anhörigkonsulent/samordnare finns under relaterad information