vattenstämpel

Fakta anhöriga Skriv ut

Ca 1,3 miljoner anhöriga i Sverige hjälper och stöder fuktionshindrade, sjuka och äldre. De använder mellan en till 30 timmar i veckan för dessa uppgifter och många av dem förvärvsarbetar. Det är fler kvinnor än män som stöder, hjälper och vårdar.

Vi vet att ju mer ansvaret ökar desto större blir risken för icke önskvärd stress, depression och för tidig död.