vattenstämpel

Riskbedömningar Skriv ut

I Senior Alert redovisas månadsrapporter rörande andel riskbedömningar med identifierad risk samt med planerad åtgärd avseende:

  • Undernäring
  • Trycksår
  • Munhälsa
  • Fall

Resultaten finns under rubriken Relaterad information

Ett femte område för riskbedömning, blåsdysfunktion/inkontinens, befinner sig i införandefas.

Relaterad information