vattenstämpel

Vårdprevention Skriv ut

I Kvalitetsportalen redovisas resultat rörande:

  • Återinskrivningar
  • Undvikbar slutenvård per diagnos
  • Undvikbar slutenvård per diagnos, trend

I Senior alert redvisas resultat avseende riskbedömningar.

Relaterad information