vattenstämpel

Palliativ vård - vård i livets slutskede Skriv ut

I Kvalitetsportalen redovisas resultat rörande:

  • Ej trycksår vid dödstillfället
  • Injektionsläkemedel mot ångest
  • Smärtskattning
  • Injektionsläkemedel mot smärta
  • Dokumenterad munhåla
  • Dokumenterat brytpunktsamtal
  • Övrig symptomskattning
  • Resultattrend

Reslutaten finns under rubriken Relaterad information