vattenstämpel

Det blir mycket bättre 2017 Skriv ut

Susanne Rolfner Suvanto föreläste under torsdagförmiddagen i Oskarshamn under temat Psykisk hälsa hos äldre för drygt 200 deltagare från hela länet. Hon är psykiatrisjuksköterska som varit drivande i utvecklingen av MHFA Äldre (Första hjälpen till psykisk hälsa) samt regeringens särskilda utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. 

Under eftermiddagen fick vi ta del av utvecklingen på Rönningegården, ett demensboende i Mörbylånga, äldresjuksköterskans arbete på Emmaboda och Nybro hälsocentral, hemrehabilitering i Västerviks kommun samt trygghetsteam i Mönsterås. 

Smida vårdkedjan, ett gemensamt förbättringsprojekt med representanter från landstinget och länets kommuner, berättade om sitt arbete att ta fram geriatrisk riskprofil och hälsosamtal i primärvården, beslutstöd för sjuksköterskan i kommunen samt förstärkt utskrivningsprocess på sjukhusen. Detta håller nu på att implementeras i hela länet. 

Moderator för dagen var Maria Olsson från Svenska palliativregistret och PRIVO som även på ett medryckande sätt berättade om hur man kan skapa bra och effektiva möten.

Dagen anordnades av samordnande äldregruppen i Kalmar län.