vattenstämpel

2017 Skriv ut

 

Här försöker vi samla kommande utbildningar som berör vården av äldre.

 KTC- Kliniska träningscenter  anordnar vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik utbildningar för personal i landstinget och kommunerna.

 26 januari  2017 "Det blir mycket bättre dagen".

April- maj Palliativ omvårdnad. Målgrupp omsorgspersonal i länets kommuner

År 2018

Kurs i Palliativ vård 8 hp avancerad nivå vårterminen 2018 Målgrupp sjuksköterskor som vårdar patienter med ett palliativt vårdbehov