vattenstämpel

2018 Skriv ut

 

Här försöker vi samla kommande utbildningar som berör vården av äldre.

 KTC- Kliniska träningscenter  anordnar vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik utbildningar för personal i landstinget och kommunerna.

 

Kurs i geriatrik 8 hp avancerad nivå höstterminen 2018 Målgrupp sjuksköterskor som vårdar geriatriska patienter