vattenstämpel

Satsningen 2011-2014 Skriv ut

Den staliga satningen Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre 2011- 2014 avslutades i oktober 2014. Syftet var att sätta de mest sjuka äldres behov i centrum genom att uppmuntra och stärka samverkan mellan kommuner och landsting.

Fem målområden

  • God vård i livets slut
  • God vård vid demenssjukdom
  • Preventivt arbete
  • God läkemedelsbehandling
  • Sammanhållen vård och omsorg

Resultatet blev mycket bra för Kalmar län. Vi klarade helt de fyra översta målen medan det femte målet Sammanhållen vård och omsorg endast klarades delvis.

En slutrapport (även i kortversion) finns som redovisar aktiviteter, resultat och erfarenheter från Kalmar län. Kalmar län erhöll sammanlagt 81,5 miljoner i satsningen.

Relaterad information