vattenstämpel

Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län Skriv ut

En lyckad avslutning och en bra start på det fortsatta arbetet när det gäller Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län.

Ett hundratal samlades i Oskarshamn för att ta del av satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2010- 2014. Fokus för dagen var pågående förbättringsarbeten ute i länets kommuner och landsting, ofta i samverkan.

Arbetet med Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län kommer att fortsätta och samordnas av den samordnande äldregruppen  under länsgemensam ledning i samverkan.

Bildspel från dagen hittar du under relaterad information till höger på sidan.