vattenstämpel

Nyhetsbrev Skriv ut

Nyhetsbrev kommer att publiceras regelbundet för att informera om det pågående arbetet i kommuner och landsting när det gäller äldre.

Till varje nyhetsbrev bifogas ett bildspel som kan användas vid exempelvis arbetsplatsträffar för information.