vattenstämpel

Det blir mycket bättre dagen 2015 Skriv ut

Onsdag 25 november på folkhögskolan i Oskarshamn se program.

Drygt 100 personer samlades i Oskarshamn på ”Det blir mycket bättre dagen för mest sköra äldre”. Medarbetare från landstinget och länets kommuner berättade om de gemensamma förbättringsarbeten som pågår för att förbättra vård och omsorg.

Vi fick veta mer om geriatrisk riskprofil, hälsosamtal, förstärkt utskrivningsprocess, inför VPL och beslutstöd. Även pågående arbete med att förebygga undernäring, vilket bistånd som kan ges samt utvärdering av omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar redovisades.

Många framhöll vinsten att göra förbättringsarbeten tillsammans vilket bidrar till en ökad förståelse för varandras vardag. Genom samverkan kan vi smida vårdkedjan så att den äldre och anhöriga är delaktiga i planering av vård och omsorg samt känner sig trygga.

Fokus för äldrearbetet under 2016-2017 kommer vara Samordnad individuell plan och fast vårdkontakt.

Cecilia Åkesdotter lärare på Gymnastik- och idrottshögskolan samt psykoterapeut höll på eftermiddagen en inspirerande föreläsning på temat friskfaktorer, positiv psykologi och motiverande samtal.

Alla presentationer finns till höger under relaterad information.