vattenstämpel

Utbildningar preventiv arbete Skriv ut

Här har vi samlat webbutbildningar för preventivt arbete

Balansträning

Dysfagi

Mellanmål Mat hemma (3 korta filmer)  och Den viktiga maten ( 2 föreläsningar)

Trycksår Förebygga trycksår patient brukare (film) och Förebygga trycksår personal

Våld mot äldre