vattenstämpel

Inkontinenshjälpmedel Skriv ut

Om personen har en kvarstående urininkontinens finns absorberande inkontinensskydd och andra hjälpmedel.

Förskrivning av inkontienshjälpmedel ska alltid föregås av en utredning av besvären, individuell utprovning samt anpassas till resultatet av läckagemätning.

Verksamhetschefen utser vem eller vilka av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha förskrivningsrätt. Det görs en bedömning av personalens utbildning och kompetens.

Landstinget ansvarar för förskrivning av inkontinenshjälpmedel till personer som utför sina sjukvårdsbesök på den offentliga hälsocentralen eller hos den privata vårdgivare.

Länets kommuner ansvarar för förskrivning av inkontinenshjälpmedel till personer inom den kommunala hemsjukvården, särskilda boenden samt de som får hembesök. Ansvaret följer tröskelprincipen.