vattenstämpel

Förebyggande åtgärd Skriv ut

Tryckavlastning/tryckfördelning kan åstadkommas med hjälp av olika metoder, till exempel regelbunden lägesändring och användning av speciella hjälpmedel.

Det ska finnas en individuell dokumenterad vårdplan för alla personer som löper risk att utveckla trycksår och som har eller har haft trycksår. Planen ska innehålla dokumentation av vilka tryckavlastande hjälpmedel som ska användas för den enskilda personen samt hur riskfaktorer ska korrigeras.

Informera den äldre personen och dennes närstående om risken för trycksår och hur den risken kan förebyggas.

Förebyggande av trycksår -Film som riktar sig till patient/brukare

Förebyggande av trycksår Film som riktar sig till personal inom vård och omsorg.