vattenstämpel

Kostråd Skriv ut

Energi- och proteintät kost passar till vårdtagare som är undernärda, är i riskzoonen för undernäring eller har dålig aptit.

Diabetes och samtidigt risk för undernäring - blodsockret bör ligga på en jämn nivå, det primära är att vårdtagaren får i sig tillräckligt med energi.

Lättuggad kost - lämplig för vårdtagare som har lätta tugg- och sväljsvårigheter, men passar även till de med motoriska problem eller orkeslöshet.

Timbalkost - för de vårdtagare som har uttalade tugg- och sväljsvårigheter.

Utöver de kosttyper som nämns ovan finns ett flertal specialkoster som är anpassade för specifika situationer och sjukdomstillstånd. Vid behov av specialkost skall dietist konsulteras.