vattenstämpel

Undernäring Skriv ut

Det är vanligt att aptiten minskar när man blir äldre. Även en minskning av muskelmassa är en del i det normala åldrandet.

Sjukdomar, läkemedel och dålig munhälsa påverkar aptiten. Bristande energi- och näringsintag gör att man lättare faller omkull, de inre organen och immunförsvaret påverkas negativt och risken att utveckla trycksår ökar.

Bra kost är en förutsättning för ökat välbefinnande, lyckad rehabilitering och för att undvika följdsjukdomar av olika slag.

Vid utvecklad undernäring bör en läkarbedömning och läkemedelsgenomgång göras.

Se information på Samarbetsportalen Nutrition