vattenstämpel

Förebyggande åtgärd Skriv ut

De flesta kommuner har verksamheter (träffpunkter/dagverksamheter) som erbjuder stimulans och social gemenskap för äldre och närstående genom olika aktiviteter. Man kan delta i studiecirklar och kulturprogram, göra utflykter, motionera, fika eller äta lunch m.m.

Frivilligorganisationer, som till exempel Röda Korset, har uppsökande besöksverksamhet.

Kommunens biståndshandläggare kan biståndsbedöma socialt stöd och socialt innehåll i vardagen.

 

 

Relaterad information