vattenstämpel

Ofrivillig ensamhet Skriv ut

Ofrivillig ensamhet är ett direkt hot mot hälsan. Framför allt för äldre. Det kan leda till sämre självförtroende, högre risk för depression och andra psykiska sjukdomar, större alkoholkonsumtion och sämre matvanor. Forskning visar att risken att dö i förtid ökar dramatiskt.