vattenstämpel

Utbildning angående läkemedel Skriv ut

Socialstyrelsen anordnar följande webbutbildningar:

  • Läkemedelsgenomgångar för äldre. Den vänder sig till läkare, sjuksköterskor och övrig vård-och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.
  • Läkemedelsbehandling av äldre patienter. Den riktar sig i första hand till AT-läkare men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill uppdaterar eller förbättra sina kunskaper om läkemedelsbehandling av äldre patienter

Svenskt Demenscentrum anordnar följande webbutbildning

Region Skåne anordnar följande webbutbildning (40 min)

  • Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre. Syfte är att sprida kunskap kring vilka läkemedel kräver extra uppmärksamhet och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns. Målgrupp sjuksköterskor.
  • Läkemedel som ökar risken för fall. Syftet med utbildningen är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor. Målgrupp sjuksköterskor