vattenstämpel

Olämpliga läkemedel till äldre Skriv ut

Mindre lämpliga läkemedel är läkemedel som till största delen bör undvikas till äldre patienter (> 75 år) även om de i enskilda fall kan vara nödvändiga och fungera bra att använda. Det är läkemedel som till stor del ger biverkningar hos äldre patienter. Exempel är antikolinerga läkemedel, långverkande bensodiazepiner, tramadol, Propavan, Atarax, Theralen, NSAID, Tricykliskt antidepressiva läkemedel, Neuroleptika. För närmare specifikation och fler exempel se Rekommenderade läkemedel under rubriken Äldre och läkemedel.

Är patienten ordinerad något eller några av dessa läkemedel bör ställning tas till om läkemedlet kan sättas ut, dossänkas eller bytas mot lämpligare läkemedel. Speciellt gäller detta om patienten redan har biverkningar av läkemedlet, men det är även klokt att i förebyggande syfte minska användandet av dessa läkemedel hos äldre. Detta görs lämpligen vid årlig läkemedelsgenomgång.

Relaterad information