vattenstämpel

Läkemedelsrelaterade problem Skriv ut

Checklista

  1. Indikation saknas
  2. Effekt saknas eller är otillräcklig
  3. Läkemedlet behöver dosjusteras/sättas ut på grund av patientens fysiologiska funktioner
  4. Läkemedlets biverkningar, risk för biverkningar eller risk för interaktioner överväger inte nyttan av läkemedlet för patienten
  5. Nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar är inte positiv