vattenstämpel

Läkemedelsberättelse Skriv ut

Läkemedelsberättelse är en sammanfattning av ändringar som gjorts i läkemedelslistan under t.ex. vårdtiden på sjukhus eller efter läkemedelsgenomgång. Läkemedelsberättelsen är ett komplement till läkemedelslistan som lämnas till patienten.

Läkemedelsberättelsen ska innefatta följande rubriker om de är relevanta:

  • Utsatta läkemedel
  • Insatta läkemedel
  • Dosändring

Läkemedelsberättelse regleras tillsammans med riktlinjer om när en läkemedelsgenomgång ska göras i Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:9