vattenstämpel

Läkemedelsgenomgång Skriv ut

Läkemedelsgenomgång är ett sätt att systematiskt gå igenom en patients läkemedel. Det kan vara en fördel att göra detta multiprofessionellt. Det finns två typer av läkemedelsgenomgångar: Enkla och fördjupade.

Enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas alla patienter > 75 år med 5 läkemedel eller fler inom alla vårdnivåer.

Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas de patienter  där man vid en enkel genomgång definerat läkemedelsrelaterade problem och till alla patienter oavsett ålder där läkemedelsrelaterade problem misstänks förekomma.

Läkemedelsgenomgång ska göras vid varje försämring i allmäntillståndet och minst en gång per år och det är läkaren som ansvarar för genomgången.

Då kommunsjuksköterskan övertagit läkemedelsansvar utförs genomgången i dialog mellan patient, läkare, sjuksköterska , omvårdnads - omsorgspersonal. Apotekare eller klinisk farmakolog kan konsulteras i samband med genomgången.

För patienter med eget ansvar för sin läkemedelshantering görs läkemedelsgenomgången av patient och läkare tillsammans. Övriga professioner enligt ovan kan delta vid behov.