vattenstämpel

Dosrecept Skriv ut

För patienter som har svårt att klara sin läkemedelshantering själv, kan läkemedel via dospåsar vara ett alternativ. Patienter som är aktuella för detta bör ha en regelbunden och stabil grundmedicinering.

Ordinationen till dosrecept görs via systemet Pascal. Det är mycket viktigt att all ordination till patienter med dosrecept görs elektroniskt för att säkerställa att läkemedlet hamnar på dosreceptet och även på delningsunderlaget på t.ex ett äldreboende. Annat förfaringssätt är förknippat med stora risker (t.ex att läkemedlet saknas på delningsunderlag). Reservrutin när Pascal/e-recept är ur funktion är att faxa dosreceptet till dosapoteket. Blankett finns under blanketter dosrecept.