vattenstämpel

Vätska och näring Skriv ut

Människor i livets slutskede har mycket begränsad ork, vilar/slumrar en stor del av dagen, orkar knappt ur sängen eller att delta i ett längre samtal. Detta är naturliga steg i döendeprocessen då kroppens organsystem successivt sviktar.

Många slutar också efter hand att äta och dricker allt mindre.

Frågan om att ge eller avstå vätska och näring i livets slut väcker ofta frågor och känslor, framförallt hos närstående, ibland också inom olika personalgrupper.

Att göra

  • All droppbehandling med vätska eller näring ska avbrytas eller inte inledas då det medför ökad risk för andnöd, dyspné.
  • Aktiv munvård.