vattenstämpel

Hudvård och trycksår Skriv ut

Det är betydelsefullt att även när man befinner sig vid livets slut kunna få vara ren, dofta som vanligt och känna sig så fräsch som möjligt. Målsättningen är att få ligga bekvämt i en ren säng.

Att göra

  • Använd gärna patientens egna tvål, parfym och rakkräm.
  • Vänd ofta på kuddar.
  • Stillsam beröring.
  • Smörja händer och fötter och ge mjuk massage kan minska oro och öka välbefinnandet.
  • Lägesändringar i relation till symtom och för att förebygga trycksår. Små lägesförändringar (30 graders sidoläge) och olika sorters madrasser kan användas i tryckförebyggande syfte.
  • Dokumentera.