vattenstämpel

Urin och avföring Skriv ut

Omvårdnad i relation till tarmfunktionen de sista dagarna i livet handlar om att åtgärda nytillkomna problem. Problem med inkontinens och/eller svårigheter att tömma blåsan (urinretention) är också vanligt de sista dagarna i livet.

Ofta handlar det om att hålla patienten ren, torr och luktfri. Återigen gäller regeln om den sjukes värdighet och högsta möjliga välbefinnande.

Att göra

  • Vid oro och förvirring bör urinretention och förstoppning uteslutas som orsak. Avföringsinkontinens kan vara ett symtom på hårda avföringsklumpar, fekalom.
  • Mjuk undersökning av buken och ändtarmen är ofta tillräcklig för att bedöma om den svårt sjuke är förstoppad.
  • Hos svårt sjuka med urininkontinens kan en kvarliggande kateter vara en lösning.